You are here

IDenticus Sr. d.o.o.

Mesto: 
Brendovi: 

Naše poslovanje je pokrenuto početkom 90-tih godina prošlog veka i do danas je grupacija IDenticus uspostavila saradnju sa preko 5000 poslovnih partnera. Koreni preduzetništva su se razvili iz inovativnih ideja za koje je 1990. godine primljena nagrada za inovacije Boris Kidrič.

Od pionira u upotrebi bar kod tehnologije u nekadašnjoj zajednici, prerasli smo u savremeno preduzeće regionalno usmereno, sa filijalama i partnerima u zemljama nekadašnje zajednice. Trend razvoja i inovativnosti još uvek unapređujemo, poboljšanjem tehnologija i postojećih rešenja automatske identifikacije, štampanja i kovertiranja.

Zajedno sa odličnim timom saradnika ostavili smo trajni pečat, koji je zapisan u istoriji organizacije poslovanja i racionalizacije plaćanja male vrednosti, posebnu uplatnicu, koja se koristi u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Ovom prilikom želim da se zahvalim mojim saradnicima sa kojima se svakodnevno srećem, Vama cenjeni kupci, sa željom da zajedno planiramo Vašu i našu budućnost.

BARKOD ŠTAMPAČI
INTERMEC ŠTAMPAČI
DATAMAX ŠTAMPAČI
BESKONAČNI LASERSKI ŠTAMPAČI
MATRIČNI ŠTAMPAČI
OCR ČITAČI
MAŠINE ZA KOVERTIRANJE
POCKET PC UREĐAJI
KOLOR ŠTAMPAČ NALEPNICA
POTROŠNI MATERIJA