You are here

Veterinarska Stanica Pančevo

Mesto: 
Address: 
Žarka Zrenjanina 83

VETERINARSKE USLUGE, PREGLED MESA, TRGOVINA NA VELIKO I MALO LEKOVIMA, PREMIKSIMA, SEMENSKA ROBA, POLJOPRIVREDNE AL., DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

Veterinarska stanica Pančevo AD delatnost zdravstvene zaštite životinja obavlja na teritoriji grada Pančeva kao i na teritorijima oština Kovačica i Opovo. U svom sastavu ima 4 ambulanti i ambulantu za male životinje. U stalnom radnom odnosu ima 5 diplomiranih veterinara, 7 veterinarskih tehničara, 1-og diplomiranog inženjera za zaštitu bilja, 1-og diplomiranog inženjera poljoprivrede za stočarstvo, 5 radnika sa završenim kursom iz DDD 1-og diplomiranog ekon.-oper.menadžera.

Veterinarska stanica Pančevo AD sprovodi i Program mera zdravstvene zaštite životinja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i program unapređenja genetskog stočarstva.

U prostorijama Veterinarske stanice Pančevo nalazi se i Regionalna kancelarija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za obeležavanje životinja Južnobanatskog okruga.

Trudimo se da sve poslove koje obavljamo održimo nanajvišem nivou kao i do sada. Iz tih razloga smo i uveli sistem upravljanja kvalitetom standard ISO 9001:2008

Cilj Veterinarske stanice Pančevo a.d. Pančevo je da postane i ostane vodeća firma na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja svojih usluga.